Sjukvård i världen

Sjukvård i världen

Läkartidningen har en artikel om sjukvård i Afrika. Den handlar inte om vanlig sjukvård såsom vi i Sverige är vana vid. Det är ingen cancer eller vanlig influensa heller för den delen. Denna artikel tar upp den vård som så många läkare får tar del av i Afrika, vården av […]

Sjukvård i Sverige

Sjukvård i Sverige

Partierna vill öka den budget som ska gå till sjukvården i Sverige. I den budgetpropositionen som ligger för 2015 vill man att hälso- och sjukvården ska få 1 miljard kronor extra, mot vad de vanligtvis brukar få. Man vill även öka kompetensen inom sjukvården och få fler människor att utbilda […]

Kvalitet inom hälso- och sjukvård

Just kvaliteten inom hälso- och sjukvården, är oerhört viktig. Att vårdens kvalitet har en uppföljning är idag ett av samhällets största krav. För att kunna mäta kvaliteten i sjukvården, använder man sig av ett kvalitetsmått eller en indikator. På detta sätt kan man följa och mäta vårdens resultat och skriva […]